Jako dziecko…

… i teraz …

Robię zdjęcia i lubię czekoladę 😉
I take pictures and I like chocolate 😉
“Chcesz być szczęśliwy – ciesz się małymi rzeczami”
Sylwester Grabinski
“You want to be happy – enjoy small things”
Sylwester Grabinski
„Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre fotografie.”
Ansel Adams
“There are no rules describing good photography, there are only good photographs.”
Ansel Adams